Valná hromada TJ Sokol Mělčany

22. 2. 2024

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Mělčany svolává dle stanov ČOS Valnou hromadu jednoty, která se uskuteční v pátek 8. března 2024 v 18:00 hodin v sále sokolovny v Mělčanech č.p. 135.

Občerstvení zajištěno, prezence od 17:30 hodin.

Program Valné hromady:

1. Zahájení,

2. Volba návrhové komise,

3. Zpráva o činnosti TJ Sokol Mělčany za rok 2023,

4. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Mělčany za rok 2023,

5. Zpráva kontrolní komise,

6. Volba delegáta a vyslance jednoty na valnou hromadu Župy Jana Máchala,

7. Návrh plánu činnosti na rok 2024,

8. Návrh rozpočtu na rok 2024,

9. Diskuze,

10. usnesení,

11. Závěr.