O nás

Tělocvičná jednota Sokol Mělčany je nestátní nezisková organizace (spolková organizace), jejíž hlavní činností je rozvíjení tělovýchovných a sportovních aktivit zejména v obci Mělčany. V současné době TJ sdružuje bezmála ke stovce členů. Mezi hlavní odvětví sportu a tělovýchovy patří cvičení všestrannosti dětí, činnost fotbalového oddílu a volejbalového oddílu. Také se v naší Sokolovně pravidelně hraje rekreačně florbal, nohejbal, badminton a stolní tenis.

Jako svoji vedlejší činnost se naše TJ angažuje i v oblasti kulturních a společenských akcí. Jedná se zejména o pořádání plesů, zábav, koncertů či hodů.

Podrobné informace ohledně všech činností a aktivit TJ Sokol Mělčany najdete dále na tomto webu.